Hakkımızda

Misyon

Türk-Alman Üniversitesi mensuplarının güvenliğini temin etmek; eğitim öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içinde yürütülmesini sağlamak.

 

Vizyon

Güvenlik hizmeti konusunda uluslararası standartlara ulaşmak ve Türkiye üniversiteleri içinde bu konuda örnek olmak.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü personeli 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmeliğine göre kendi bünyesinde  Üniversitemizde koruma ve güvenlik hizmetini yürütmekle görevlidir.